Bhai Sahib Satpal Singh Khalsa being interviewed at Hazur Sahib 300 Years Gur Ta Gaddi celebrations