At Hazur Sahib Takhat with Bhai Sahib Mohinder Singh, Bhai Sahiba Bibiji, Sardarni Guru Amrit Kaur, Laddo Singh Mahajan and Late Bitta