Bhai Sahib Satpal Singh offering prayers at Hazur Sahib