Bhai Sahib Satpal, SGPC President Makkar Ji, Bibiji, Dr. Balkar Singh, Gurtej Singh Khalsa and Dr. Harjot Kaur