Bhai Sahib Satpal with Yogi Harbhajan Singh Ji, Dr. A.S. Marwah and Speaker Charanjit Singh Atwal