Yogiji, Advocate Jaswinder Singh, Surinder Singh ‘Rumalewala’, Bhai Sahib Satpal and Bhai Sahiba Bibiji