Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur, Bhai Sahib Satpal Singh and Sardarni Kamaljit Kaur with Jathedars and Singh Sahibs