Bhai Sahib Satpal Singh getting ready for Takhat Ishnan Seva at Hazur Sahib