Bhai Sahib Satpal with Bibiji, Siri Sikdar Sahiba, Bhai Mohinder Singh, Shri Ashok Chavan, Mayor of Nanded at Hazur Sahib