Bhai Sahib Satpal Singh Khalsa after being honoured at Takhat Sachkhand Sri Abchal Nagar Sahib, Nanded. In the picture from left to right-Bibiji Inderjit Kaur, Gurtej Singh Khalsa, Dr. Balkar Singh, Bhai Sahib Satpal Singh, two Sikh Americans and Guru Raj Kaur from Canada