Before presentation of Kalgi Sahib at Takhat Hazur Sahib. With Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur, Siri Sikdar Sahiba Guru Amrit Kaur and Bhai Sahib Satpal Singh Khalsa