Bhai Mohinder Singh of Nishkam Seva in United Kingdom, honoring Bhai Sahib Satpal Singh Khalsa (Sept, 2008)